MED_HIPERDIA
FieldTypeDescription
ID_MED_HIPERDIAintegerId Med Hiperdia
ID_PROG_HIPERDIAintegerId Prog Hiperdia
MED_HIPERDIA_TABintegerMed Hiperdia Tab
MED_HIPERDIA_ITEMintegerMed Hiperdia Item
QT_MEDICAMENTOintegerQt Medicamento
COD_OPERADORintegerCod Operador
DT_ALTERACAOdateDt Alteracao
HR_ALTERACAOtimeHr Alteracao
CONCORRENCIAintegerConcorrencia
ENDERECO_FISICOstringEndereco Fisico