MED_ATEND_AMB
FieldTypeDescription
ID_MED_ATEND_AMBintegerId Med Atend Amb
ID_ATENDIMENTO_AMBintegerId Atendimento Amb
ID_MEDICAMENTOintegerId Medicamento
COD_OPERADORintegerCod Operador
DT_ALTERACAOdateDt Alteracao
HR_ALTERACAOtimeHr Alteracao
CONCORRENCIAintegerConcorrencia
ENDERECO_FISICOstringEndereco Fisico